Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


18                   FLORA INDICA.          [RanwiculacetB'.
HAB, In montibus Beluchistan, Stocks f  Afghanistan, Griffith /—
(*•*•)
DISTRIB. Taurus! Mesopotamia! Persia ! Sibiria altaica!
Serb & e rhizomate horizontal! erecta, glaberriuia, ^-1-pcdalis, subsimplex, foliis
radicalibus longe petiolutis. Stipula iiicouspicuie; slipellte nnlkc. Foliola pro-
fiinde 3-5-partita, scgmoiitis 1-3 liueas loiigis auguste oblongis vel linearibus. Pa-
nicztte rami eloiigati, patentes, fractiferi rigidi. f lores parvi. Sepala ovalia, raul-
tiuervia, ex sicco alba. Aiit/iera inucronatse. Achema stigmate persistente mucro-
nata, linean-obloiiga.
14. T. alphmm (L. Spec. 767); foliis omnibus radicalibus pin-
natis vel bipinnatis, scapis siinplicibus racemosis, pedicellis .fructiferis
reflexis apice dilatatis, aclieniis oblongis costatis pedicellatis.—Ledel.
Fl. JSoss. i. C.  T. mici'ophyllum et marginatum, Eoyle! III. 51.  T.
acaule, Camb.! in Jacq. l~oy* 1.1 A. p. 3.
HAB. In paludosis totius Himalayas, et Tibetise pccldentalis, supra
10,000 ped.; in Tibet usque ad alt. 17,000 ped.—(Fl. Jun. JuL) (v. t?.)
DISTHIB. Europa! Asia! et America! aretica et alpinu.
Herba pusilla, caespitosa. J?oUola rotundata, triloba vel fere tripartita, glabra,
•subtus glauca. Sc&pi 3~0-uncialcs, erccti, simpliciter racemosi. Bracteas oblougee,
obtusaj, membranacezie, iuifima interdmn. subfoliacea triloba. Scpala ovata, mem-
iranacea, pallide vii-idia, acutiuscula. Antherte mucronatic. Achenia striata, dcmum
sablsevia, pedicellis longitudine valde vaiiis, achenio aequalibus- vel paullo breviofibus,
interdum vbr idlis.
Identical with the European plant. • In luxuriant specimens from Sikkim the
scape is occasionally branched,.and bears a small leaf at the point of ramification.
15. T. Punduamun (Wall Cat. 3712!); foliis biternatis (su-
perioribus ternatis), foliolis imtgnis rotuudatis cretiatts sub-5-lobis,
panicula terminali divaricato-ramosa fere aphylla, acheniis numerosis
oblongis sessilibus sulcatis stylo recto apice unciuato longe rostratis.—
Wall! Plant. As. Ear. ii. 26.
HAB. In Himalaya jugis extcrioribus: Kumaon. (4500-7000 ped.),
Madden! Str. et IVint.l; et in' montibus Khasia. alt. 3-4000 ped.,
Wall.! etc.—<F1. Aug. Sept.) (v. v.)
Herba erecta, bipedalis.. fbfia inferiora longe petiolata, biternata; media srepeir-
regnlariter divisa, nempe ternata, scgmeuto terminali simplici, lat'eralibiis tcrnatis vel
bifoliatis. JPetiofi basi auriculati. Stipelles iiuUce. Foliola diamclro 1—2-uucialia,
coriacea, rigi^a, nervosa, supra uitida, subtus glanca, glaberrima vel tomentosn. Se~
path 4, clliptico-oblouga, nervosa. Klamenta filiformia. Anthera vix apicukt«o.
Achenia gkuduloso-pilosa vel glabemma, stylo aeipilongo rostrata.
It is'singular that this species,-which occurs iu Kumaon and KUasia, should not
have been met with in Nipal or Sikkim. The Kumaon specimens, which we Kr.- .
seen, are all glabrous; but in the Khasia mountains both states pccur, that with to-
mentose leaves being, however, more common.
1C. T. Dalzellii (HooL Ic. Plant. t: 856!); foliis teriip. partitis,
fpliolis oaagnis orbiculato-rcniforrnibus profunde cordatis crenato-lobatis
vel sub-5-lobis, panicula parva; floribus ad ramorum apices glomeratis,
acheuiia nuincrosis brevissiiae pedicellatis oblongis sulcatis, stylo uu-
cinato b,rcviter rostratis.
HAB. In montibus Siadri provincise Concan, Dahellf—(v. s.)